S námi to zvládneš

Ke stažení

V rámci projektu byla vytvořena sada 80-ti pracovních listů určených jako metodické materiály pro práci s dětmi s poruchami řeči. Listy jsou určené především pro pedagogy zapojených mateřských škol k přímé aplikaci ve výuce. Mohou se stát však také zajímavým námětem pro práci samotných rodičů s dětmi v domácím prostředí. 

Pracovní listy jsou zaměřeny nejen na rozvoj řeči, jako takové, ale také na rozvoj dalších blízce souvisejících schopností, jako je sluch, paměť, zrak, orientace v čase a prostoru a jemná motorika. Při práci s dětmi s poruchami řeči je velmi důležité, aby nebyla zaměřená pouze na rozvoj řeči, je zapotřebí uplatnit komplexní přístup. Každé jednotlivé oblasti je věnováno 10 pracovních listů (rozvoji řeči pak 30 pracovních listů), které obsahují vhodné náměty k jejich rozvoji. 

Na tvorbě pracovních listů se podíleli odborní pracovníci, kteří mají bohaté zkušenosti s dětmi s poruchami řeči – logoped, speciální pedagog, psycholog. 

 

Pracovní listy:

Rozvoj řeči

Rozvoj sluchu

Rozvoj paměti

Rozvoj zraku

Rozvoj orientace

Rozvoj motoriky